sobota, 31 października 2015

BHP - szkolenia

Szkolenia okresowe głównie na celu mają zaznajomienie pracowników z nieznanymi rozporządzeniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto takie szkolenia pozwalają pracownikom dopełnić własną znajomość i biegłości w zakresie bhp. Ze szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba, która przedstawi aktualne poświadczenie o przebyciu w tym czasie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego, lub odbyła w tym czasie szkolenie okresowe żądane. Całkowite wydatki powiązane z przeprowadzeniem szkolenia BHP ponosi pracodawca, szkolenia BHP zarówno początkowe jak i okresowe wlicza się do czasu pracy, niezależnie od tego czy odbywają się w godzinach pracy, jak i poza takimi godzinami. Brak szkolenia z zakresu bhp jest niedopełnieniem obowiązków pracodawcy, wobec pracownika. Pamiętajmy że pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracowników z zakresu bhp, ten który nie przestrzega praw podlega karze.

0 komentarze:

Prześlij komentarz