czwartek, 29 października 2015

ECORYS Polska ekspertem w planowaniu rozwoju szkolnictwa zawodowego

Zakończone właśnie projekty to „Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy" oraz PWP „Na turystycznym szlaku kariery", w ramach których stworzone zostały Programy Rozwojowe Szkół dla wybranych placówek, precyzyjnie odpowiadające na ich problemy. Kompleksowość wspomnianych programów opierała się między innymi na zaplanowaniu różnych rodzajów wsparcia integrującego kształcenie ogólne z zawodowym oraz rozwoju kluczowych kompetencji uczestników projektów. Oba przedsięwzięcia uwzględniały organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, przeprowadzenie kursów i staży zawodowych, wyjść edukacyjnych i wycieczek krajoznawczych czy branżowych spotkań z potencjalnymi pracodawcami.


Wielki powrót „zawodówek"


Wśród czternastu zakończonych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego znajdują się również projekty innowacyjne i z komponentem ponadnarodowym - w ramach tych ostatnich firma współpracowała choćby z organizacją City & Guilds, czyli światowym liderem w certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Zrealizowane przez ECORYS Polska przedsięwzięcia odpowiadały na zapotrzebowanie rynku pracy, zapobiegając bezrobociu wśród osób w wieku do 25. roku życia. Oprócz młodych bezrobotnych i uczniów szkół zawodowych, działania kierowane były również do wychowanków domów dziecka, samotnych matek powracających na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych. W ramach projektów wspierano szkolnictwo nadążające za najnowszymi trendami i potrzebami zmian - rozwijane były przy tym kompetencje stanowiskowe nie tylko dla już popularnych i przyszłościowych zawodów z szerokopojętej branży gastronomiczno-hotelarskiej, ale również dla zawodów deficytowych, takich jak technik informatyk, technik logistyk czy mechanik samochodowy.


Promowanie kształcenia zawodowego jest zagadnieniem wciąż aktualnym i niezwykle istotnym w skali kraju, co potwierdzają zeszłoroczne zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Plan naprawy szkolnictwa zawodowego w Polsce przewiduje przeznaczenie 120 milionów euro z funduszy unijnych do 2020 roku, przez ten czas może on zostać również wsparty kilkuset milionami euro z funduszy regionalnych. W kolejnych latach wdrażany będzie tak zwany dualny system kształcenia, obowiązujący na przykład w Niemczech, gdzie przynosi znakomite rezultaty. Stawia on na element praktyczny, czyli zdobywanie konkretnych umiejętności bezpośrednio u potencjalnego pracodawcy. We wszystkich swoich działaniach związanych z planowaniem rozwoju szkolnictwa zawodowego czerpaliśmy z najlepszych praktyk państw Unii Europejskiej - mówi Mateusz Halicki, prezes ECORYS Polska - Inicjowanie współpracy z pracodawcami i łączenie działalności szkół zawodowych ze światem biznesu zawsze stanowiło dla ekspertów naszej firmy najwyższy priorytet.


Nowa jakość


Faktem wartym odnotowania jest to, że przy każdym ze wspomnianych, już zrealizowanych, projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Europejskiego, ECORYS Polska współpracował z Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa - jednostką prowadzącą szkoły zawodowe - co zapewniło trwałość rezultatów podjętych działań po zakończeniu poszczególnych przedsięwzięć. Biuro Edukacji oraz dyrekcje szkół nadal chcą podejmować podobne inicjatywy - taką samą gotowość wyraziły również instytucje pośredniczące, które doceniły trud i kreatywność zespołów realizujących poszczególne przedsięwzięcia.


We wszystkich przeprowadzonych przez ECORYS Polska projektach wspierających kształcenie zawodowe w naszym kraju udział wzięło blisko tysiąc uczestników, z czego większość znalazła stałą pracę po ukończeniu edukacji. Wartością dodaną zrealizowanych przedsięwzięć jest wytworzenie wyjątkowej sieci powiązań - zauważa Halicki - Szkoły, które otrzymały wsparcie, współpracują nadal nie tylko z samą firmą, ale i ze sobą nawzajem, co bezpośrednio przekłada się na dalsze utrwalanie efektów wszystkich przeprowadzonych przez nas projektów.ECORYS Polska jest firmą konsultingowo-badawczą należącą do międzynarodowej grupy ECORYS, która od 18 lat w twórczy sposób wykorzystuje know how i doświadczenie ponad 660 ekspertów. Jako firma oparta na wiedzy, wspomaga zarówno organizacje sektora publicznego, w tym administrację wszystkich szczebli, jak i międzynarodowe korporacje i instytucje oraz podmioty z sektora MŚP. Podstawą struktury organizacyjnej firmy są specjalistyczne zespoły, które, współpracując ze sobą, tworzą unikatową jakość i  pozwalają na zaoferowanie klientom szerokiego spektrum usług doradczych.


Więcej informacji:

Mateusz Wiśniewski

e-mail: mateusz.wisniewski@ecorys.pl

tel.: +48 22 339 35 27

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

0 komentarze:

Prześlij komentarz