czwartek, 29 października 2015

Innowacje społeczne pod lupą

Innowacje społeczne pod lupą

Stymulacja rozwoju innowacji społecznych to ważne zagadnienie dla wypracowania dobrobytu Polski i jej obywateli, dlatego temat ten powinien zyskać w społeczeństwie stosowny rozgłos. Celem spotkania w Akademii Leona Koźmińskiego jest właśnie próba oceny dotychczasowego stanu innowacyjności w Polsce, wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie oraz możliwych dróg wdrażania tej szczytnej idei w życie.

Integralną częścią spotkania będzie dyskusja w sześciu grupach problemowych, związanych z różnymi obszarami występowania innowacji społecznych: wdrażania produktów systemowych, aktywności samorządów, miejsca pracy, mikroprzedsiębiorstw, narzędzi aktywizacji ludności wiejskiej czy konsumpcji. Rozmowy prowadzone będą przez ekspertów i doświadczonych moderatorów. Formę konferencji skonstruowano tak, aby umożliwić wymianę opinii i doświadczeń oraz wspierać pogłębianie wiedzy na temat organizacji i współpracy różnych interesariuszy w procesach innowacji społecznych.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Tadeusza Orłowskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

http://www.kozminski.edu.pl/wdrazanieinnowacji/

0 komentarze:

Prześlij komentarz