czwartek, 29 października 2015

Oracle wprowadza nowe usługi Oracle Cloud Platform oraz rozszerzone środowiska programistyczne


Konferencja ORACLE OPENWORLD, San Francisco, 27 października 2015 r. — Firma Oracle wprowadziła nowe rozwiązania dostępne w chmurze, które rozszerzają jej linię produktów dla programistów o nowe usługi, zestawy narzędzi oraz zaktualizowane środowiska programistyczne przeznaczone dla programistów JavaScript i Java. 
Nowe produkty świadczą o zwiększonym zaangażowaniu Oracle w obsługę programistów Java i JavaScript, jak również użytkowników biznesowych. Zapewniają one większy wybór i elastyczność, co pomaga w przyspieszeniu opracowywania i wdrażania aplikacji w środowiskach programistycznych wykorzystujących wiele języków programowania.

Usługi PaaS dla programistów

Usługa Oracle Application Container Cloud, nowy dodatek do oferty Oracle Cloud Platform (PaaS), wykorzystuje kontenery Docker i obejmuje następujące usługi:
•  Usługa Java SE Cloud — została opracowana z myślą o uruchamianiu kodu Java, który nie wymaga pełnej infrastruktury Java Enterprise Edition; zapewnia obsługę Spring, Jersey, Tomcat i Play i może obsługiwać języki programowania oparte na JVM takie jak JRuby, Jython i Closure.
•  Usługa Node Cloud — została zoptymalizowana z myślą o uruchamianiu serwerowych funkcjonalności JavaScript za pomocą popularnej platformy Node JS i obsługuje popularne środowiska Node oraz moduły npm takie jak Express, underscore i passport.

Usługa Oracle Developer Cloud — jest to rozwiązanie PaaS dla programistów, które zostało rozszerzone o łatwe w użyciu funkcje przeznaczone dla zespołów programistycznych i oprócz zaawansowanej obsługi oferowanej obecnie programistom Java i Java Enterprise Edition obejmuje również obsługę języka JavaScript. 

Środowiska dla programistów Java i JavaScript

Zestaw narzędzi Oracle JavaScript Extension Toolkit udostępnia zestaw bibliotek klienckich JavaScript, które mogą być używane razem lub w sposób modułowy w celu uzupełnienia obecnego stosu technologii JavaScript. Zestaw ten był wykorzystywany przez zespół programistyczny Oracle do opracowywania produktów chmurowych Oracle i jest przeznaczony dla klientów, którzy również chcą korzystać z tych funkcji.

Dostępne są również nowe wersje środowiska programistycznego Oracle opartego na technologii Java, m.in.:

Oracle Application Development Framework — jest to środowisko upraszczające opracowywanie aplikacji internetowych opartych na technologii Java, które obecnie umożliwia zaawansowane tworzenie sprawnie reagujących interfejsów użytkownika, a także udostępnianie usług REST/JSON i korzystanie z nich.

Oracle Mobile Application Framework — upraszcza tworzenie aplikacji przeznaczonych do instalowania na urządzeniach mobilnych z różnymi systemami operacyjnymi i udostępnia funkcje zwiększające wydajność aplikacji zarówno na platformach Android, jak i iOS, a także zapewnia nowe możliwości interfejsu użytkownika oraz wiele innych funkcji.

Usługi PaaS dla użytkowników biznesowych

Usługa Oracle Application Builder Cloud — udostępnia łatwe w użyciu środowisko programistyczne oparte na przeglądarce, które umożliwia użytkownikom biznesowym opracowywanie i udostępnianie swoich własnych aplikacji internetowych. Usługa ta pozwala również na tworzenie niestandardowych obiektów danych oraz zapewnianie uproszczonego dostępu do usług z Oracle SaaS.

Oracle Mobile Application Accelerator — funkcja w ramach usługi Oracle Mobile Cloud, która umożliwia analitykom biznesowym tworzenie aplikacji mobilnych rezydujących na urządzeniach mobilnych za pomocą intuicyjnego interfejsu programowania opartego na przeglądarce, z wykorzystaniem usług zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych udostępnianych w ramach Oracle Mobile Cloud.

0 komentarze:

Prześlij komentarz