piątek, 30 października 2015

Rachunkowość i księgowość

Rachunkowość i księgowośćNależy tu podkreślić, że rachunkowość i księgowość to nie tylko piony, stworzone na potrzeby rozliczeń z urzędami i prawidłowego odprowadzania należnych opłat oraz podatków. Dzięki tym właśnie działom zyskujemy kompletny wgląd w sytuację finansową przedsiębiorstwa, dzięki czemu możemy skuteczniej i sprawniej nim zarządzać. Na podstawie raportów oraz zestawień można wykluczyć elementy nie przynoszące zysków (lub generujące straty), a jednocześnie skupić się na tych, które sa najbardziej perspektywiczne i mogą generować jeszcze większy dochód.

Instytut SKWP - rachunkowość i księgowość

Mając świadomość, jak istotne dla funkcjonowania i rozwoju naszej firmy są prawidłowo prowadzone rozliczenia, warto zadbać, aby osoby, które je prowadzą, dysponowały rzetelną i aktualną wiedzą na temat rachunkowości oraz księgowości. Nawet, jeżeli zatrudniamy najlepszych fachowców, do których posiadamy pełne zaufanie, należy podkreślić, iż księgowość oraz rachunkowość to działy, w których nauka nigdy się nie kończy. Nawet najlepszy absolwent ekonomii nie będzie dobrym specjalistą przez resztę życia zawodowego, jeżeli nie będzie na bieżąco doszkalał się i poszerzał swoich informacji.

Instytut SKWP prowadzi szereg kursów z dziedzin rachunkowości oraz księgowości, dedykowanych specjalistom, którzy pragną uzupełnić i uaktualnić posiadane już informacje.

Zakres działalności

Instytut SKWP prowadzi cyklicznie organizowane kursy, które podzielone są na bloki tematyczne. Taki podział ułatwia znalezienie najbardziej odpowiedniego kursu dla każdego uczestnika, a także gwarantuje, że będzie on odnosił się do pewnego poziomu wiedzy i doświadczenia, jaki muszą prezentować osoby, pracujące na konkretnym stanowisku w dziale księgowości.

Patronat SKWP gwarantuje, iż nabyta na kursach wiedza będzie w najwyższym stopniu rzetelna i aktualna, dzięki czemu będzie ona mogła stanowić solidną podstawę funkcjonowania pionu księgowości a co za tym idzie - całego przedsiębiorstwa.

Warto również podkreślić, że Instytut prowadzi też kursy specjalistyczne, których tematyka odnosi się do konkretnych zagadnień i które dedykowane sa specjalistom, chcącym poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Kursy takie obejmują swoją tematyką następujące działy:

  • rachunkowość podatkowa;
  • rachunkowość inwestycyjna;
  • controlling.
Autor: Instytut SKWP - rachunkowość i księgowość

0 komentarze:

Prześlij komentarz